Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

KONKURS ZA DODJELU GODIŠNJIH STIPENDIJA ADIL ZULFIKARPAŠIĆ REDOVNOM STUDENTU/ICI I ILI II CIKLUSA STUDIJA

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje
 

K O N K U R S

 
za dodjelu ukupno 5 (pet) godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić, po jednu stipendiju redovnom studentu/ici I ili II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Bihaću i Univerziteta u Zenici,  u akademskoj 2023/2024. godini
 

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani/ke Bosne i Hercegovine
 • da su redovni studenti/ce I ili II ciklusa studija u školskoj 2023/2024. godini
 • da su ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 8,5 u toku I ili II ciklusa studija
 • da tokom studija nisu obnavljali godinu 

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:
 
     a) Po osnovu uspjeha – prosjek ocjena
     b) Po osnovu dobivenih nagrada na takmičenjima i osvojenih medalja,
         te objavljenih akademskih radova tokom studija
     c) Po osnovu stepena invaliditeta kandidata, preko 60% 
     d) Po osnovu prosječnih primanja u domaćinstvu
     e) Po osnovu potvrde da je roditelj bio u oružanim snagama Armije RBiH,
         i/ili da je jedan od roditelja bio u logoru, i/ili da je ratni vojni invalid,i/ili
         da je poginuo kao pripadnik Armije RBiH ili kao civilna žrtva rata

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2023/2024. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM.
 
Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši komisija koju je imenovao Upravni odbor Bošnjačkog instituta –Fondacije Adila Zulfikarpašića.
 
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o državljanstvu
 • uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2023/2024. godinu studija u statusu redovnog studenta na jednom od navedenih univerziteta
 • uvjerenje univerziteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 8,5) u toku prethodnih godina studija
 • uvjerenje univerziteta da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu
 • dokaz za osvojenu prvu, drugu ili treću nagradu na kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju
 • dokaz za učešće ili osvojenu nagradu na međunarodnom takmičenju
 • pismo namjere (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije „Adil Zulfikarpašić“ iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića
 • dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za prethodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje)
 • dokaz o kriterijima navedenim pod stavkom „e“
 • izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini)

Svi dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Dokumenti se ne vraćaju kandidatima.
 
Konkurs ostaje otvoren do 24.11.2023. godine.
 
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu sa naznakom: Prijava na konkurs
 

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71 000 Sarajevo.

Arhiva

en_USEN