Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

KONKURS ZA STUDENTE UNIVERZITETA U ZENICI ZA MOBILNOST U LJETNOM SEMESTRU 2023/2024. GODINE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ CANKIRI KARATEKIN UNIVERZITET, TURSKA

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2023/2024.godine u okviru Erasmus+programa za Cankiri Karatekin Univerzitet, Turska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (800 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: Ekonomija, Matematika i informatika, Hemija, Inžinjerstvo, Zdravstvo, Pravo, Jezici

Godina studija: I, II, ciklus studija ( osim studenata I godine I ciklusa)

Trajanje mobilnosti: Ljetni semestar 26.02.2024 – 14.06.2024

Rok za prijavu:  25.01.2023.god.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  • Prosjek ocjena
  • Kopija važećeg pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom/turskom jeziku
  • CV na engleskom/ turskom jeziku
  • Potvrdu o poznavanju engleskog/ turskog jeziku (potvrda može biti izdata od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  • Prijedlog Ugovora o učenju  ( za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu)
  • Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba  sa naznakom ERASMUS/ CANKIRI KARATEKIN UNIVERZITET.

Kandidati čija je dokumentacija ispravna će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata a o kojem će biti obaviješteni putem maila. Odabir kandidata se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije i intervjua a u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti Univerziteta u Zenici.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.

Napomena: Prije slanja aplikacije provjeriti dostupnost predmeta na engleskom jeziku za studijsko polje na koje se prijavljujete.

CV i Motivaciono pismo potpisati a potom skenirati uz ostalu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje. Studenti se mogu prijaviti za mobilnost tokom koje će pohađati nastavu ili za izradu završnog rada.

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na: https://erasmus.karatekin.edu.tr/en/ka107-incoming-9876-sayfasi.karatekin

https://international.karatekin.edu.tr/en

https://bbs.karatekin.edu.tr/AkademikBirimler.aspx?birim=15

Zainteresovani studenti se trebaju javiti sa prijedlogom ugovora o učenju prodekanesi za nastavu i studentska pitanja Ekonomskog fakulteta na e-mail jasmina.dzafic@unze.ba.

Arhiva

en_USEN