Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Konkurs za upis studenata na I godinu studija (I ciklusa) na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/22. godini

U terminu od 21.06.2021. do 02.07.2021. godine otvoren je konkurs za upis studenata na prvu godinu studija (prvog ciklusa na) Univerzitetu u Zenici u Akademskoj 2021/2022 godini.

U navedenom terminu predaje se prijava na konkurs/natječaj za upis u prvu godinu studija, uz prijavu kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:

a) Zahtjev na konkurs (uplati se na žiro-račun koji se nalazi na oglasnoj ploči ) u kojoj je tačno naznačen odsjek

b) svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostificirana dokumenta za kandidate koji nisu završili u BiH

c) diploma o završenoj srednjoj školi

d) izvod iz matične knjige rođenih

e) uvjerenje o državljanstvu

f) druga dokumenta relavantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Dokumenta navedena pod tačkom b,c,d,e i f  kandidati predaju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa)

Kandidati korisnici prava  po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko dobojskog kantona,broj:1/14) uz  prethodno navedene  dokumente  prilažu  i  sljedeću  dokumentaciju:

  • ovjerenu  kućnu  listu
  • uvjerenje  o  prihodima  članova  domaćinstva
  • ovjerena kopija lične karte
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i njihovih članova porodice

Prijave  podnešene  poslije  utvrđenog  roka  kao  i  nepotpune  prijave  neće  se  uzimati u  razmatranje.

KANDIDATI  PRIJE PREDAJE DOKUMENATA NA KONKURS TREBAJU IZVRŠITI  UPLATU U IZNOSU OD 5  KM NA IME PRIJAVE NA KONKURS  NA SLJEDEĆI BROJ RAČUNA:  

 (izuzetak su kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica)

Informacije o konkursu sa uplatnicama u PDFu – pogledaj

Način bodovanja pojašnjenje – pogledaj

Arhiva

en_USEN