Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Konkurs za upis studenata

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2024/2025. godini (Prvi upisni rok) traje od 13.juna do 01.jula 2024. godine.
 
Prilikom prijave kandidati trebaju odabrati studijski program koji žele studirati. Više o studijskom programu Menadžment i studijskom programu Finansije i računovodstvo možete pronaći na https://ef.unze.ba/prvi-ciklus/ 

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:
a) zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
b) svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
c) diplomu o završenoj srednjoj školi,
d) izvod iz matične knjige rođenih,
e) uvjerenje o državljanstvu,
f) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:
1. elektronskim putem na online adresu:   https://unze.ba/upis/ekonomski-fakultet/      ili  
2. lično na: UNIVERZITET U ZENICI
 OJ EKONOMSKI FAKULTET
 72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

Primjer uplatnica za troškove upisa na redovan, redovan finansirajući i vanredni studij, kao i za troškove upisnog materijala možete pronaći na linku u nastavku: https://ef.unze.ba/studentska-sluzba/

Za više informacija možete kontaktirati studentsku službu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici:
Telefon: + 387 32/460-467, 32/460-444
E-mail: benjamin.agic@unze.ba
E-mail: alma.numic@unze.ba

 
Više detalja o konkursu na web stranici Univerziteta u Zenici:

Arhiva

en_USEN