E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI (DRUGI UPISNI ROK-PREOSTALA SLOBODNA MJESTA)

Konkursu za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini (drugi upisni rok-preostala slobodna mjesta) koji traje od 30.08. do 16.09.2022. godine.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, prilažu slijedeća dokumenta:

 1. Zahtjev za upis
 2. Svjedodžbe  o  završenim  razredima  srednje  škole   završene  u  BiH u četverogodišnjem  trajanju,odnosno  odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosnonostrifikacije za kandodate koji  su srednju školu završili izvan BiH
 3. Diplomu  o  završenoj  srednjoj  školi
 4. Izvod  iz  matične  knjige  rođenih
 5. Uvjerenje  o  državljanstvu
 6. Druga  dokumenta  relavantna  za utvrđivanje  broja  bodova  po  kriterijima

Dokumenta navedena pod tačkom b), c) ,d) ,e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest ) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava  po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko dobojskog kantona, broj:1/14) uz  predhodno navedene  dokumente  prilažu  i  slijedeću  dokumentaciju:

 • ovjerenu  kućnu  listu
 • uvjerenje  o  prihodima  članova  domaćinstva
 • ovjerenu kopiju lične karte
 • potvrdu o  statusu  pripadnika  branilačke  populacije i njihovih članova porodice. 

Prijave  podnesene  poslije  utvrđenog  roka  kao  i  nepotpune  prijave  neće  se  uzimati u  razmatranje, a tražena dokumenta kandidati dostavljaju:

 1. Elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis ili
 2. Lično u studentsku službu Ekonomskog fakulteta.

KANDIDATI  UZ POTREBNE DOKUMENTE DUŽNI SU IZVRŠITI I UPLATU U IZNOSU OD 5  KM NA IME PRIJAVE NA KONKURS  NA SLIJEDEĆI BROJ RAČUNA: 

(izuzetak su kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica)

Uplatnice možete pogledati ovdje.

Orginalni tekst konkursa u PDFu možete pogledati ovdje.

Upis primljenih studenata obavit će se najkasnije do 30.09.2022.  godine.

 

 

Arhiva