E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Menadžment ekonomskog fakulteta

Doc. dr. sc. Jasmina Džafić

Prodekanesa za nastavu i studentska pitanja

V. Prof. dr. sc. Nino Serdarević

Prodekan za naučnoistraživački rad