Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Misija

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je nastavno-naučna ustanova čija je misija obrazovanje mladih stručnjaka iz područja ekonomskih nauka: menadžmenta preduzeća i računovodstvenog i revizijskog menadžmenta.

Misija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici bazirana je na: naučno-istraživačkom, nastavno-naučnom radu i saradnji sa zajednicom (privrednim, političkim i kulturnim institucijama). Ekonomski fakultet realizira svoju misiju kroz osposobljavanje studenata da postanu istinski poslovni lideri koji mogu odgovoriti stalnim izazovima poslovne prakse.

Uz redovno inoviranje nastavnih planova i programa Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici nudi obrazovanje koje je uvijek u skladu sa savremenim trendovima u ekonomiji. Misija Fakulteta se ogleda i u formiranju i razvoju vlastitih kadrova kao i unapređivanju naučno-istraživačkog rada kroz djelovanje Ekonomskog instituta.

Vizija

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je moderna visokoškolska ustanova koja zauzima važno mjesto u sektoru visokog obrazovanja u BiH, regiji i Evropi. Ekonomski fakultet obrazuje poslovne lidere koji će moći odgovoriti stalnim izazovima poslovne prakse i akademske stručnjake koji razvijaju i unapređuju znanja iz oblasti ekonomije.

Realizacijom obrazovnih programa usklađenih sa najsavremenijim trendovima iz oblasti ekonomskih nauka Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici će do 2020. godine postati jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u sektoru visokog obrazovanja u regiji Jugoistočne Evrope.

Ciljevi

Pored dosadašnjih nastavnih programa iz oblasti Menadžmenta preduzeća i Računovodstvenog i revizijskog menadžmenta Ekonomski fakultet će, u narednih pet godina, uspostaviti po dva studijska programa u dodiplomskom i diplomskom-master i jedan program u doktorskom ciklusu studija

  •  Obrazovanje u oblasti ekonomskih nauka na svim nivoima,
  •  Razvijanje međunarodne (akademske) saradnje,
  •  Potpora razvoju vlastitih kadrova,
  •  Unapređenje naučno-istraživačkog rada,
  •  Jačanje saradnje sa privredom,
  •  Obezbjeđivanje mobilnosti nastavnih kadrova i studenata,
  • Stalno inoviranje nastavnih planova i programa.
en_USEN