E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Mr.sc. Safudin Čengić javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “ULOGA MENADŽERA U PROCESU PRIVATIZACIJE KOMPANIJA CESTOVNOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I NJIHOV DOPRINOS U POSTPRIVATIZACIJSKOM RAZVOJU KOMPANIJE” dana 2.9.2021. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  30.06.2021. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

 

Mr.sc. Safudin Čengić  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“ULOGA MENADŽERA U PROCESU PRIVATIZACIJE KOMPANIJA CESTOVNOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I NJIHOV DOPRINOS U POSTPRIVATIZACIJSKOM RAZVOJU KOMPANIJE”

Dana  02.09.2021. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

Arhiva