E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVIJEST - O POČETKU, TRAJANJU I NAČINU REALIZACIJE NASTAVE I ISPITNIM ROKOVIMA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

O B A V I J E S T

O  POČETKU, TRAJANJU I NAČINU REALIZACIJE NASTAVE I ISPITNIM ROKOVIMA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

 

Poštovni studenti,

Obaviještavamo Vas da akademska 2022/2023. godina počinje 01.10.2022. godine, a završava se 30.09.2023. godine. Upis studenata na sve godine studija, obavit će se najkasnije do 10.10.2022. godine.

Nastava u akademskoj 2022/2023. godini počinje 10.10.2022. godine i završava 10.06.2023. godine:

  • nastava u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine počinje 10.10.2022. godine, a završava 20.01.2023. godine;
  • nastava u ljetnjem semestru akademske 2022/2023. godine počinje 27.02.2023. godine, a završava 10.06.2023. godine.

Nastava u akademskoj 2022/2023. godini u pravilu realizuje se u učionicama fakulteta.

Studentska služba

Arhiva