E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVIJEST O PRIJENOSU NEPOLOŽENIH ISPITA U NAREDNU GODINU I ORGANIZOVANJU ISPITA ZA STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI ISPITE U REDOVNOM ROKU

Orginalna Odluka – pogledaj

Član 1.

Studentima fakulteta Univerziteta u Zenici odobrava se prijenos u narednu godinu 3 (tri) nepoložena ispita iz prethodne godine studija.

Fakultetima Univerziteta u Zenici odobrava se organizovanje ispita za studente Univerziteta u Zenici, na način da studenti mogu prijaviti i pristupiti polaganju samo jednog ispita, a koji nisu uspjeli položiti u toku redovnih rokova u akademskoj 2020/2021. godini

Član 2.

Popunjenu prijavu s indeksom studenti dostavljaju studentskoj službi fakulteta.

Vrijeme polaganja ispita utvrdit će fakulteti Univerziteta u Zenici.

Sve ispitne aktivnosti iz člana 1. ove Odluke obavit će se u periodu od 04. do 11.10.2021. godine.

Upis studenata u naredne godine studija obavit će se najkasnije do 18.10.2021. godine.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se dekani i prodekani za nastavu i studentska pitenja fakulteta Univerziteta u Zenici.

Arhiva