E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVIJEST - PRIJENOS PREDMETA I OKTOBARSKI ROK

O B A V I J E S T

Poštovani studenti,

Odlukom Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-5-3839/22. od 28.09.2022. godine, studenti mogu:

  • prenijeti u narednu godinu studija unutar trajanja jednog ciklusa (za akademsku 2022/2023. godinu), najviše 3 (tri) predmeta
  • prijaviti i pristupiti polaganju samo 1 (jednog) ispita koji nisu uspjeli položiti u toku redovnh ispitnih rokova u akademskoj 2021/2022. godini

SVE ISPITNE AKTIVNOSTI OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 03.DO 08.10.2022. GODINE.

 

Upis i obnova upisa studenata u više i iste godine studije za akademsku 2022/2023. godinu, obavit će se najkasnije do 10.10.2022. godine.

Popunjenu prijavu s indeksom studenti dostavljaju u Studentsku službu.

Arhiva