E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVIJEST ZA DODATNI ISPITNI ROK

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-3408/21. od 30.09.2021. godine

Obaviještavamo studente Ekonomskog fakulteta, da mogu prijaviti i pristupiti polaganju samo 1 (jednog) ispita, a koji nisu uspjeli položiti u toku redovnih ispitnih rokova u akademskoj 2020/2021. godini.

Popunjenu prijavu s indeksom studenti dostavljuju studentskoj službi fakulteta.

ROK ZA DOSTAVLJANJE: 04.10.2021. godine (ponedjeljak) do 15:00 sati.

Ispitne aktivnosti, održat će se od 05.10. do 11.10.2021. godine, a o satnici polaganja ispita, obavijestit ćemo Vas putem oglasne ploče.

Arhiva