E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVIJEST - ZA STUDENTE-IMATRIKULANTE I I II CIKLUSA STUDIJA

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
Studentska služba

U skladu sa novim Statutom Univerziteta u Zenici, studenti – imatrikulanti I i II ciklusa studija imaju pravo na obavljanje preostalih završnih ispita u svakom kalendarskom mjesecu.

Ispiti se prijavljuju putem email-a od 01. do 10-tog dana u svakom mjesecu (mart, april i maj).

23.02.2023

STUDENTSKA SLUŽBA

Arhiva