E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVIJEŠTENJE O REALIZACIJI ZAVRŠNOG ISPITA - II ROK IZ PREDMETA POSLOVNA INFORMATIKA

Poštovane kolege studenti,

Obaviještavam vas da će se realizacija završnog ispita – II rok iz predmeta Poslovna informatika organizovati 09.07.2021. godine (petak) u periodu od 08:45 do 13:20 sati.

Studenti će biti podjeljenu u 4 grupa.

U nastavku je satnica po kojoj će se realizovati provjera zananja po grupama.

I grupa    08:45-09:45
II grupa   10:05-11:05
III grupa  11:25-12:25

ISPITU MOGU PRISTUPITI SAMO STUDENTI KOJI SU IZVRŠILI PRIJAVU ZA ISPIT U STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

V.prof. dr Faruk Unkić

I grupa

 1. Bajrić Armin
 2. Čamo Armin
 3. Faljić Ahmed
 4. Fetahović Ajdin
 5. Sivac Lamija
 6. Haskić Eman
 7. Krivokapa Dženan
 8. Kubura Abdullah
 9. Lendo Ramiz
 10. Manjušak Edin
 11. Mehinagić Emir
 12. Šabić Kerim
 13. Tutmić Harun
 14. Zagić Ajdin
 15. Adilović Aiša
 16. Agić Indira
 17. Karalić Maida
 18. Aščić Dženana
 19. Avdić Berina
 20. Gavranović Lejla
 21. Bečić Nadira
 22. Bekrić Almina
 23. Bektaš Enisa
 24. Bešo Elma
 25. Brkić Lejla
 26. Čagalj Fatima
 27. Čejvan Merima
 28. Čelebić Amina
 29. Duraković Lamija
 30. Duvnjak Ajla
 31. Lemeš Džana

II grupa

 1. Đulan Đenita
 2. Karić Amina
 3. Zahirović Ajna
 4. Filan Ajša
 5. Habibović Aldina
 6. Jurić Antonija
 7. Imamović Nejra
 8. Indžić Džejlana
 9. Muhić Sara
 10. Kajtaz Merisa
 11. Kalabić Amna
 12. Karasalihović Berina
 13. Arapović Adil
 14. Dugalić Ajdin
 15. Pašalić Amila
 16. Smriko Elma
 17. Konjalić Aida
 18. Softić Fatima
 19. Krehmić Hanan
 20. Kubura Elma
 21. Lušija Dželila
 22. Kaknjo Elvedina
 23. Mekić Đemila
 24. Islambegović Amel
 25. Krehmić Nadina
 26. Šeper Imran
 27. Nikontović Sadeta
 28. Pašanbegović Lejla
 29. Pipo Džemal
 30. Plasto Sedin
 31. Ljajić Adela

III grupa

 1. Sitnić Asim
 2. Smajić Vahida
 3. Spahić Anesa
 4. Šego Munisa
 5. Tarakčija Dženana
 6. Telalović Alma
 7. Begagić Ilma
 8. Bašić Delila
 9. Vehab Elmin
 10. Vračo Ajla
 11. Zečević Ajla
 12. Zilić Amila
 13. Žužić Sara
 14. Čičak Lamija
 15. Ahmić Rezija
 16. Aličković Ajla
 17. Bilanović Belkisa
 18. Bukvić Lejla
 19. Čeliković Irma
 20. Mandžuka Ramiz
 21. Mehić Ajla
 22. Smajlović Edna
 23. Alihodžić Ermina
 24. Alispahić Jasmina
 25. Mašić Ibrahim
 26. Dendić Senida
 27. Husejnović Jusuf
 28. Marić Filip
 29. Mizdrak Zlatan
 30. Salijević Ervin
 31. Ljubović Amina

Arhiva