Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
Studentska služba

 

Shodno članu 217. novog Statuta Univerziteta u Zenici za apsolvente i imatrikulante magistarskog studija:

  1. Student magistarskog studija, koji je ovjerio posljednji semestar (apsolvent), zadržava status studenta još 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 30.septembra naredne godine.
  2. Ukoliko student ne položi sve ispite u roku, utvrđenom u prethodnom stavu, preostale obaveze izvršava kao student-imatrikulant.
  3. Status imatrikulacije podrazumijeva vođenje studenta u evidenciji, bez obaveze obnavljanja završne godine studija, te može trajati najduže do isteka akademske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata upisanih po izmijenjenom planu i programu.
  4. Student koji ne položi sve ispite do roka utvrđenog u stavu (3) ovog člana, obnavlja upis završne godine studija, uz obavezu polaganja razlike ispita izmijenjenog nastavnog plana i programa,ukoliko se ona utvrdi.
  5. Studenti iz stavova (1) i (2) ovog člana imaju pravo na obavljanje preostalih završnih ispita u svakom kalendarskom mjesecu.

STUDENTSKA SLUŽBA

Arhiva

en_USEN