E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI ZAVRŠNOG ISPITA PLANIRANOG ZA 10.09.2021. GODINE SA POČETKOM U 08:00 SATI IZ PREDMETA POSLOVNA INFORMATIKA

Poštovane kolege studenti,

Pregledao sam broj prijavljenih studenata na ISSS i pretpostavljam da će biti samo jedna grupa na ispitu. 

U tom smislu predlažem da svi studenti dođu na ispit u 8:00, a ukoliko bi na ispit izašlo više od 30 studenata onda bi se podijelili u dvije grupe i to I (prvu) grupu bi činili studenti Odsjeka za Menadžment, a II (drugu) Odsjeka za Računovodstvo.
 
Ukoliko bude potrebe za dvije grupe u nastavku je satnica po kojoj će se realizovati provjera zananja po grupama.

I grupa    08:00-09:00
II grupa   09:20-10:20

Arhiva