Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

ODRŽANA PREZENTACIJA UNIVERZITETA U POATJEU

Dana 14.05.2024. godine održana je prezentacija za nastavnike i studente o Internacionalizaciji nastavnog plana i programa pod nazivom “How to internationalize your curricula (students & teachers)” organizovana od strane Univerziteta u Zenici zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Poatjeu.

Predstavnici Univerziteta u Poatjeu ovom prilikom su pružili iznimno korisne informacije o internacionalizaciji plana i programa uključujući razloge za odabir Francuske, njihovog jezika, kulture, Univerziteta i metodologije. Predstavili su i svoje istraživačke centre/laboratorije i doktorsku školu Univerziteta, kao i E+ program razmjene, te Slavistički odsjek.

Ovim putem se zahvaljujemo predstavnicima Univerziteta u Poatjeu na pruženim informacijama i izdvojenom vremenu, te se iskreno nadamo budućoj saradnji !

Arhiva

en_USEN