E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Menadžment preduzeća

Odsjek

Organizaciska kultura

Studij : Drugi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5.5
More Detail

Menadžment zasnovan na vrijednosti

Studij : Drugi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5.5
More Detail

Marketing strategija

Studij : Drugi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar menadžment preduzeća
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5.5
More Detail

Kros-kulturalni menadžment

Studij : Drugi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Razumjevanje biznisa

Studij : Drugi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Prvi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 7.5
More Detail

Projektni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Planiranje i analiza poslovanja

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Sedmi semestar menadžment preduzeća, Sedmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Poslovno odlučivanje

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Korporativni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Menadžment ljudskih resursa

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail
1 2 3 4 5

Search For Courses