E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

ORGANIZACIJA DATUM ISPITA 07.07.2021. GODINE GRUPE ZA ISPIT

Grupa 1: (12:30h– 13:30h), Sala 1

 1. Alić Selma
 2. Arnaut Fatima
 3. Bilić Ajla
 4. Dizdarević Almira
 5. Džananović Amila
 6. Ibrašimović Dženita
 7. Kasap Vildana
 8. Mrako Harun
 9. Osmić Fahira
 10. Ramić Nuđejna
 11. Šišman Vildana
 12. Tarahija Belma
 13. Tirić Fatima
 14. Zahirović Adna
 15. Zahirović Harun
 16. Ahmić Almina
 17. Bukva Nudžejma
 18. Bureković Aldijana
 19. Karasalihović Merhunisa

Grupa 2: (13:45h – 14:45h), Sala 1

 1. Mašović Zerina
 2. Parlić Ajdin
 3. Rebihić Sedina
 4. Sarač Azra
 5. Spahić Dželila
 6. Valentić Berina
 7. Babić Velid
 8. Bašić Nerma
 9. Bečirović Adha
 10. Džananović Hamid
 11. Fejzović Nejra
 12. Imamović Amar
 13. Kovačević Nurudin
 14. Smriko Sumeja
 15. Zimić Lamia
 16. Delić Erna
 17. Kusić Džejlana
 18. Kvrgić Amra

Arhiva