E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
alem.merdic@unze.ba
032/460 - 464
Prvi sprat, kabinet br. 14

Termin konsultacija:

srijeda, 10:00 – 12:00 h

 

Alem Merdić, MA

Viši asistent

Biografija

Alem Merdić je viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Zenici za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika. Prvi ciklus studija završio je na Ekonomskom fakultetu u Zenici, odsjek Računovodstveni i revizijski menadžment, kao najbolji student u generaciji. Magistarski studij iz oblasti Ekonomske teorije i politike završio je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli sa prosječnom ocjenom 10. Za izvanredne rezultate u toku studija nagrađivan je 3 puta sa nagradom „Povelja dekana“, te je dobitnik 3 nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, a u akademskoj 2015/16. godini najbolji je student u FBiH na javnim ekonomskim fakultetima (dodiplomski i master studij) sa prosječnom ocjenom 10.

Na Ekonomskom fakultetu u Zenici angažovan je od 2014. godine, prvo kao asistent, a potom kao viši asistent na Katedri za ekonomsku teoriju i politiku. U dosadašnjem akademskom radu objavio je jednu naučnu monografiju kao univerzitetsko izdanje, 16 naučnih radova u indeksiranim časopisima i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih konferencija, te je kao voditelj ili član tima učestvovao u realizaciji 11 domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i stručnih projekata. Stalni je sudski vještak ekonomske struke. Od 2020. godine obavlja poslove ECTAS koordinatora na nivou Univerziteta u Zenici. Doktorand je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli iz oblasti Ekonomske teorije i politike.

Obrazovanje

  • Dodiplomski studij - diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet u Zenica
  • Magistar ekonomije - Ekonomski fakultet u Tuzli, Oblast: Ekonomska teorija i politika
  • Doktorski studij (III ciklus) Ekonomski fakultet u Tuzli, 2017 -

Predmeti

  • Uvod u ekonomiju
  • Ekonomika preduzeća
  • Makroekonomija
  • Ekonomska politika
  • Međunarodna ekonomija