E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
dijana.husakovic@unze.ba
032/460-460
Drugi sprat, kabinet br. 19

Termin konsultacija:

utorak, 10:00 – 11:00 h i

četvrtak, 11:00 – 12:00 h

Prof. dr. sc. Dijana Husaković

Vanredni profesor

Biografija

Obrazovanje

  • Diplomirani ekonomista Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
  • Magistar ekonomskih nauka BI - Norveška škola menadžmenta, Oslo (Norveška)
  • Doktor ekonomskih nauka Univerzitet u Zenici - Ekonomski fakultet, Zenica (Bosna i Hercegovina)

Predmeti

  • Strateški menadžment
  • Poduzetništvo
  • Menadžment malih i srednjih preduzeća
  • Međunarodni menadžment