E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
nermana.mahmic@unze.ba
032/460-462
Prvi sprat, kabinet br. 18

Termin konsultacija:

utorak, 10:00 – 11:00 h i

četvrtak, 11:00 – 12:00 h

Nermana Mahmić Muhić, MA

Viši asistent

Biografija

U saradničkom zvanju asistenta od 2017. godine obavlja poslove pripremanja i izvođenja vježbi i konsultativne nastave, pomaže predmetnim nastavnicima u pripremi nastavnog procesa, te obavlja sve potrebne provjere znanja i evidencije uspjeha studenata; pored poslova u okviru naučno-nastavnog procesa, obnaša ulogu moderatorice svečanih događaja, dana otvorenih vrata kao i okruglih stolova koji se održavaju u prostorijama Univerziteta u Zenici.

Obrazovanje

  • Ekonomski tehničar - Ekonomska škola, Zenica
  • Diplomirani ekonomista - Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
  • Magistar ekonomije - Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Predmeti