E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
jasmin.halebic@ef.unze.ba
032/460-463
Prvi sprat, kabinet br. 16

Termin konsultacija:

utorak, 10:00 – 11:00 h i

četvrtak, 11:00 – 12:00 h

Prof. dr. sc. Jasmin Halebić

Vanredni profesor

Biografija

Rođen u Konjicu, 1974. g. Vanredni profesor za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika. Doktorsku disertaciju u oblasti ekonomskog razvoja i uloge ekonomskih institucija u postizanju razvoja odbranio 2009. g. na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. Do sada je publicirao više desetina naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i projekata u ulozi autora, istraživača i voditelja istraživačkog tima. Aktivan je i kao konsultant i stručnjak u vladinim agencijama i nevladinim organizacijama. Obavljao dužnosti prodekana za naučno-istraživački rad i dekana Ekonomskog fakulteta. U vladinom sektoru u dva mandata obnašao dužnost ministra finansija Kantona Sarajevo.

Obrazovanje

  • Diplomirani ekonomista - Nacionalni univerzitet Irana, Evin, Teheran (Iran)
  • Magistar ekonomskih nauka - Univerzitet Teheran, Kargar, Teheran (Iran)
  • Doktor ekonomskih nauka Univerzitet u Zenici - Ekonomski fakultet, Zenica (Bosna i Hercegovina)

Predmeti

  • Ekonomika preduzeća
  • Makroekonomija
  • Mikroekonomija