E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

PLAN REALIZACIJE PROVJERA ZNANJA

Predmetni nastavnik će objaviti oblik realizacije provjere znanja koji je utvrdio, kao i  termin putem Google Classroom za predmet, te inicrati u saradnji sa predmetnim asistentom prijave za provjere znanja. Studenti su dužni redovno pratiti obavještenja i izvršiti prijavu u utvrđenom roku.

Nakon prijava, predmetni nastavnici i predmetni asistenti će objaviti mjesto održavanja, raspored grupa i termine svake grupe. Ukoliko se provjere znanja održavaju u prostorijama, studenti trebaju imati kartice za elektronsku evidenciju prisustva. 

Studetni imaju obavezu  poštivanja i striktne primjene svih propisanih mjera u svrhu prevencije i zaštite od COVID 19. Studenti koji ne budu posjedovali i upotrebljavali propisanu opremu na adekvatan način neće moći pristupit provjeri znanja. 

Nastavne aktivnosti na drugim predmetima koje nemaju zakazanu provjeru u toj sedmici se održavaju prema rasporedu ili terminima u skladu sa dogovorom sa studentima.

 

Arhiva