Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

POTPISAN MEMORANDUM O POSLOVNOJ SARADNJI EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI, PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. SARAJEVO I PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX AND ADVISORY D.O.O. SARAJEVO

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici nastavlja intenzivnu saradnju i povezivanje sa privredom. Dana, 27.12.2023. godine gosti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici su bili Mirza Bihorac, direktor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo i Mubera Brković, direktor PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo, kao predstavnici PwC, jedne od velike četiri multinacionalne računovodstvene kuće, a koja u Bosni i Hercegovini posluje već 20 godina i zapošljava oko 70 diplomiranih ekonomista i pravnika.

Tokom posjete upriličeno je potpisivanje memoranduma o poslovnoj saradnji PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo, PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Ovim memorandumom su uspostavljeni okviri za realizaciju različitih aktivnosti, poput zajedničke realizacije različitih aktivnosti sticanja praktičnih znanja i iskustva za studente Ekonomskog fakulteta, zatim za učešće u realizaciji domaćih i međunarodnih projekata od zajedničkog interesa, saradnje na organizaciji događaja i drugim aktivnostima iz oblasti računovodstva, revizije, bankarstva, finansija i drugih oblasti.

Arhiva

en_USEN