E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

POZIV ZA MAGISTARSKI I DOKTORSKI JICA RAZVOJNI STIPENDIJSKI PROGRAM - "SDGS GLOBAL LEADER", JAPAN

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je otvoren poziv za dugoročnu edukaciju, u okviru magistarskog i doktorskog ciklusa studija, pod nazivom “Globalni lider SDG”, koji će se realizovati u Japanu, od augusta 2024. godine.

JICA razvojni stipendijski program provodi se kao dio službene razvojne pomoći (ODA) vlade Japana, a u cilju jačanja mreža između zemalja, u odgovarajućim oblastima. Novi program “Globalni lider SDG”, osnovan je u 2019. godini u okviru JICA Programa razvojnih studija (JICA-DSP) u cilju promocije saradnje u oblasti održivog razvoja u svijetu.

“JICA” razvojni studijski program provodit će se na engleskom jeziku i trajat će 2 godine za magistarski program i 3 godine za doktorski program, a polaznicima će ponuditi posebne nastavne planove i programe o japanskom razvojnom iskustvu (JICA_DSP), uz eventualno stažiranje, pored sticanja magistarskog ili doktorskog nivoa obrazovanja. Primarni ciljevi “JICA” razvojnog studijskog programa su razvoj ljudskih resursa koji će pomoći pri donošenju odgovarajućih političkih odluka i njihovoj implementaciji za rješavanje političkih i razvojnih pitanja, kao i uspostava srednjoročnih i dugoročnih prijateljskih odnosa između ciljnih zemalja i Japana.

Prijave je potrebno poslati najkasnije do 31.10.2023. godine putem maila: jica.bh@bih.net.ba, Cc: petrovicana@jica.go.jp, a više informacija i prijavni formular dostupni su u JICA kancelariji u Sarajevu, koju kandidati mogu kontaktirati putem broja: +387 33 220 190.

Arhiva