Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

POZIV ZA STUDENTE UNIVERZITETA U ZENICI ZA MOBILNOST NA UNIVERZITETU U POATJEU, FRANCUSKA AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI ( ZA PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS)

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2023/24.godine u okviru Erasmus+ programa za University of Poitiers, Francuska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 800 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na Distance Calculator | Erasmus+.

Polje studija: jezici, ekonomija, pravo, IKT, mašinstvo, hemijsko inžinjerstvo
Godina studija: I i II ciklus studija
Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2023/24
Rok za prijavu: 15.11.2023.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:
• Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
• Transkript sa prosjekom ocjena
• Motivaciono pismo na engleskom jeziku
• CV na engleskom jeziku

Molimo sve kandidate koji su zainteresovani za mobilnost na ovom univerzitetu da se u toku naredne sedmice jave lično u Ured za međunarodnu saradnju. Prijavom na ovaj poziv studenti će iskazati interes za mobilnost na navedenom Univerzitetu a konačnu odluku o izboru kandidata donijet će zajednička komisija Univerziteta u Poatjeu i Univerziteta u Zenici.
Ovim putem naglašavamo da se studenti mogu prijaviti za mobilnost u svrhu istraživanja za diplomske, master ili doktorske radove.
Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba sa naznakom ERASMUS/Poatje.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.

https://unze.ba/poziv-za-studente-univerziteta-u-zenici-za-mobilnost-na-univerzitetu-u-poatjeu-francuska-akademskoj-2023-2024-godini-2/

Arhiva

en_USEN