E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI U PRVU GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA AKADEMSKE 2022/2023. GODINE - II UPISNI ROK

MENADŽMENT – REDOVAN I REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ   pogledaj

MENADŽMENT – VANREDNI STUDIJ pogledaj

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – VANREDNI STUDIJ  pogledaj

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – REDOVAN I REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ   pogledaj

Arhiva