E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Prof. dr. sc. Adisa Delić

Profesor

Društvena odgovornost preduzeća

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Adisa Delić
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Search For Courses