E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Prof. dr. sc. Dijana Husaković

Profesor

Organizaciska kultura

Studij : Drugi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5.5
More Detail

Menadžment ljudskih resursa

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Organizacijsko ponašanje

Studij : Prvi ciklus
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović, Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Međunarodni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5
More Detail

Strateški menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Sedmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 8
More Detail

Strateške alijanse

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Prvi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
ECTS : 7.5
More Detail

Upravljanje ljudskim resursima

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović, Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Poduzetništvo

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Peti semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Search For Courses