Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Projekat - Izrada vodiča dobre prakse za cjeloživotno učenje

Projekat pod nazivom “Izrada vodiča dobre prakse za cjeloživotno učenje“, odobren u okviru sufinansiranja projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama u FBiH, uspješno je realizovan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Na projektu je ostvarena saradnja projektnih partnera Ekonomskog fakulteta i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Vodič dobre prakse je izrađen kao informativni dokument u printanom obliku. Koristan je za brojne stejk-holdere u oblasti cjeloživotnog učenja. Vodič je svim stejk-holderima učinjen dostupnim putem diseminacije. Pored toga, za sve ostale zainteresovane strane, akademsku zajednicu, studente i najširu javnost pristup Vodiču je omogućen putem web stranice Ekonomskog fakulteta.

Vodič dobre prakse za cjeloživotno učenja – pogledaj

Aktivnosti na projektu „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija“

Nova aktivnost u sklopu realizacije projekta pod nazivom „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija“ održana je 23.04.2014. u Sarajevu. Projekat provodi Vijeće Evrope uz finansijsku podršku Evropske unije. Vrijeme trajanja projekta je 2013.-2015.

U radnoj grupi za studij Ekonomije učestvuju predstavnici ekonomskih fakulteta sa javnih univerziteta iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Zenice, Mostara, Istočnog Sarajeva i Bihaća te privatnih univerziteta iz Bijeljine i Sarajeva.

Radionica o rješenjima i strateškom pristupu zapošljavanju u Zeničko-dobojskom kantonu

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, 28.02.20.12. održana je radionica pod nazivom: „Mjere i aktivnosti za strateški pristup rješenju pitanja zapošljavanja u ZDK“, u okviru izrade Strategije zapošljavanja ZDK 2013.-2017. godina. Radionica je organizovana u saradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK. Voditelji radionice su bili članovi projektnog tima za izradu Strategije zapošljavanja, doc.dr.sc. Jasmin Halebić i doc.dr.sc. Dijana Husaković. U radionici su učestvovali članovi Vlade na čelu sa premijerom Plevljakom, predstavnici općina, kao i ostale zainteresovane strane

U uvodnom dijelu radionice je ukratko predstavljen Nacrt strategije, sa posebnim osvrtom na SWOT analizu, u kojoj su determinisane snage, slabosti, prijetnje i šanse na tržištu rada ZDK. Tokom radionice posebno su razmatrani vizija tržišta rada ZDK, strateški ciljevi za ostvarenje vizije, mjere i konkretne aktivnosti koje trebaju rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta. Svoj doprinos uspješnijem oblikovanju Strategije učesnici radionice su imali priliku dati kroz komentare i anketu u kojoj su ocjenjivali postojeću SWOT analizu, te planirane mjere i konkretne aktivnosti. Ovakvim dijalogom sa zainteresovanim stranama ostvarena je kvalitetna priprema za izradu Strategije zapošljavanja.

Projekat - „Pojava južnih multinacionalnih korporacija i njihov uticaj na BiH“

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je u 2011. g. realizovao projekat pod nazivom „Pojava južnih multinacionalnih korporacija i njihov uticaj na BiH“ u okviru programa COST (European Cooperation in Science and Technology). Cilj projekta je bio empirijskim putem utvrditi i istražiti utjecaj ulaganja južnih multinacionalnih kompanija na privredu Bosne i Hercegovine, te ocijeniti postojeće politike u vezi sa ovom pojavom i kreirati preporuke za donositelje odluka. Provedbu projekta je podržalo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Cilj projekta je bio empirijskim putem utvrditi i istražiti utjecaj ulaganja južnih multinacionalnih kompanija na privredu Bosne i Hercegovine, te ocijeniti postojeće politike u vezi sa ovom pojavom i kreirati preporuke za donositelje odluka.

Provedbu projekta je podržalo Ministarstvo civilnih poslova BiH

Izvještaj o realizovanom projektu može se preuzeti ovdje.

en_USEN