E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

PROMOCIJA EKONOMSKOG FAKULPROMOCIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI - ŠKOLE U KAKNJUTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Dana 14.04.2023. godine (Petak) je održana prezentacija Univerziteta u Zenici i Ekonomskog fakulteta, u tri škole u Kaknju: Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović Kakanj, Mješovita srednja škola Kakanj i Gimnazija Muhsin Rizvić Kakanj.

Učenici završnih razreda su imali priliku da se upoznaju sa Univerzitetom u Zenici, Studentskim centrom u Zenici, te Institutom Kemal Kapetanović, kao i sa uslovima upisa i načinom studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Prezentaciju su održali v. ass. Esmir Husetović, MA zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta u Zenici: Sikira Selvedina, Karahodžić Mela, Spahić Amila i Bliznović Adin. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo menadžmentu i učenicima navedenih škola na organizaciji i izdvojenom vremenu. 

Arhiva