E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

PROMOCIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI - EKONOMSKA ŠKOLA I II. GIMNAZIJA ZENICA

U ponedjeljak, 17.04.2023. godine održana je prezentacija o uslovima studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u Ekonomskoj školi u Zenici i u Drugoj gimnaziji u Zenici. Viši asistent Ilma Dedić Grabus, MA, i studenti Adnan Spahić i Adil Arapović su učenicima približili uslove upisa na fakultet, izazove koji ih čekaju, kao i prilike koje im se pružaju tokom studiranja a i nakon sticanja zvanja Diplomiranog ekonomiste. Ovu priliku koristimo da se još jednom posebno zahvalimo menadžmentu i učenicima Ekonomske škole i Druge gimnazije u Zenici.

Arhiva