Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Menadžment

Sedmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Menadžment

Osmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Diplomski rad

Finansije i računovodstvo

Sedmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Finansije i računovodstvo

Osmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Diplomski rad

en_USEN