E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Menadžment preduzeća

Sedmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Menadžment preduzeća

Osmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Diplomski rad

Računovodstveni i revizijski menadžment

Sedmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Računovodstveni i revizijski menadžment

Osmi semestar

Obavezna dva predmeta sa liste zajedničkih predmeta

Diplomski rad