E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA FINANSIJSKI KONTROLING ODRŽANOG 13.09.2021.

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Uvid u radove će se održati u ponedjeljak, 20.09.2021. godine, u 14:30 h, dvorana 6.
  • Usmeni dio ispita će se održati u ponedjeljak, 20.09.2021. godine, u 15:00 h, dvorana 6.

Predmetni nastavnik: Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Predmetni asistent: Emira Bektaš, dipl. oec

Arhiva