E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA KONTROLING ODRŽANOG 06.10.2021.

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Uvid u radove će se održati u petak, 08.10.2021. godine, u 09:00 h, dvorana 3.
  • Usmeni dio ispita će se održati u petak, 08.10.2021. godine, u 09:30 h, dvorana 3.

Predmetni nastavnik: Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Predmetni asistent: Emira Bektaš, dipl. oec.

Arhiva