E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA KONTROLING ODRŽANOG 12.07.2022. GODINE

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Uvid u radove će se održati u ponedjeljak, 18.07. u 08:30 h u kabinetu br. 13.
  • Usmeni dio ispita će se održati u ponedjeljak, 18.07. u 09:00 h u dvorani 1

Predmetni nastavnik: Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Predmetni asistent: Emira Bektaš, dipl. oec.

Arhiva