E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA KONTROLING ODRŽANOG 30.06.2021. GODINE

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Uvid u radove će se održati u četvrtak, 08.07. u 10:00 h, dvorana 6.
  • Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak, 08.07. u 11:00 h, dvorana 6.

Predmetni nastavnik: Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Predmetni asistent: Emira Bektaš, dipl. oec

Arhiva