E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVE MENADŽMENTA ODRŽAN 14.09.2021. GODINE

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Studenti sa prosjekom ostvarenja od 50% i više, su ostvarili uslov da pristupe usmenom dijelu ispita.
  • Usmeni dio ispita će se održati dana 21.09.2021. godine (Utorak) u 12:00h, u sali 5.
  • Uvid u radove u četvrtak, 16.09.2021. godine u 10:00 sati, kabinet br. 6

Profesor: r. prof. dr Rifet Đogić
Asistent: v. ass. Esmir Husetović, MA

Arhiva