E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA EKONOMSKA POLITIKA ODRŽANOG 02.09.2021. GODINE

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Da bi student položio ispit potrebno je ostvariti minimalno 55 bodova (test 1 + test 2 + P + S + A).
  • U koloni P + S + A, prvi bodovi odnose se na prezentaciju, drugi na bodove iz aktivnosti Strategije, a treći na aktivnost na vježbama.
  • Na zvaničnim rokovima student polaže test po izboru ili oba testa.
  • Uvid u radove će se održati u srijedu, 08.09.2021. godine, u 08:30 sati u kabinetu 14.
  • Upis ocjena će se obaviti u srijedu, 08.09.20201. godine, sa početkom u 10:15 sati u kabinetu 14.

Profesor: prof. dr Hasan Mahmutović
Asistent: v. ass. Alem Merdić, MA

Arhiva