E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI JULSKOG ISPITA IZ PREDMETA STRATEŠKI MENADŽMENT - razlika predmeta

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Studenti koji su osvojili minimalno 25 bodova su položili integralni test.
  • Studenti koji su osvojili minimalno 15 bodova su položili seminarski rad.
  • Uvid u radove u utorak, 07.09.2021. godine u 09:30 sati u kabinetu 23.
  • Usmeni dio ispita će se održati u srijedu , 08.09.2021. godine u 10:00 sati u sali broj 3

V.prof. Dijana Husaković
ass. Ilma Dedić Grabu

Arhiva