E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ PREDMETA KORPORATIVNI MENADŽMENT ODRŽAN 28.09.2021. GODINE

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Studenti sa prosjekom ostvarenja od 50% i više, iz predmeta Korporativni menadžment, ostvarili su uslov da pristupe usmenom dijelu ispita.
  • Usmeni dio ispita će se održati dana 29.09.2021. godine (Srijeda) u 14:00h, u sali 5. 
  • Uvid u radove će se održati 29.09.2021. godine (Srijeda) u 10 sati, u kabinetu broj 6.

Profesor: r. prof. dr Rifet Đogić
Asistent: v. ass. Esmir Husetović, MA

Arhiva