Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Saradnja između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Finansijsko-informatičke agencije (FIA)

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici posjetila je uvažena direktorica Finansijsko-informatičke agencije, mr. ecc. Irma Borovac koja je izrazila spremnost za prisniju saradnju akademske zajednice i ove institucije. Tom prilikom potpisan je Memorandum o saradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Finansijsko-informatičke agencije (FIA) kao okvir za aktivniji angažman na povezivanju akademije i realnog sektora, stvaranju prilika za studente da steknu uvid u praktična iskustva i potvrde svoja teoretska znanja, kao i na kreiranju poticajnog okruženja za akademsku i poslovnu izvrsnost.

Saradnja akademske institucije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Finansijsko-informatičke agencije kao partnera će rezultirati proaktivnom angažmanu u vidu podrške studentima u njihovom istraživačkom radu, obavljanju prakse, olakšanom pristupu ključnim podacima za stjecanje aktuelnih, relevantnih i korisnih znanja. Navedena saradnja ima društveno korisne elemente, što će u konačnici značiti indirektne benefite poslovnoj zajednici kao i strukturama vlasti.

Arhiva

en_USEN