E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Drugi semestar

Semestar

Tjelesni odgoj I

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar
Profesor : Doc. dr. sc. Aleksa Stanković, dr. Behudin Bajgorić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 3.5
More Detail

Poslovna informatika

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar
Profesor : Doc. dr. sc. Faruk Unkić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 7.5
More Detail

Marketing

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Ishak Mešić, Prof. dr. sc. Nenad Brkić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Osnove menadžmenta

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Ekonomika preduzeća

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Jasmin Halebić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 7
More Detail

Search For Courses