E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Šesti semestar menadžment preduzeća

Semestar

Poslovno odlučivanje

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Korporativni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Menadžment ljudskih resursa

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Organizacijsko ponašanje

Studij : Prvi ciklus
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović, Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Marketing menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Halid Kurtović, Prof. dr. sc. Ishak Mešić, Prof. dr. sc. Nenad Brkić
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 6
More Detail

Search For Courses