E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Šesti semestar računovodstveni i revizijski menadžment

Semestar

Finansijski kontroling

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
More Detail

Teorija i analiza bilansa

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Šesti semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Almir Alihodžić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Eksterna revizija

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Nino Serdarević
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Menadžersko računovodstvo

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Nino Serdarević
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 7
More Detail

Troškovno računovodstvo

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Šesti semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Search For Courses