E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI U PRVU GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA AKADEMSKE 2021/2022 GODINE

ODSJEK: MENADŽMENT

Spisak redovnih – pogledaj

Spisak redovnih samofinansirajućih – pogledaj

Spisak vanrednih – pogledaj

ODSJEK: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Spisak redovnih – pogledaj

Spisak redovnih samofinansirajućih – pogledaj

Spisak vanrednih – pogledaj

U TERMINU OD 12.07.2021. DO 23.07.2021. GODINE IZVRŠIT ĆE SE UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI PO KONKURSU NA PRVU GODINU STUDIJA (PRVOG CIKLUSA) NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022 GODINI.

U navedenom terminu predaje se  dokumentacija koja nije predata pri  konkursu za upis  u  prvu  godinu  studija, a kandidat  je  dužan  predati  slijedeća  dokumenta:

Originalna dokumenta (svjedočanstva I-IV, diploma, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih) ako prilikom konkursa nisu predata

  1. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
  2. Dvije slike
  3. Uplatnice

Svi studenti plaćaju jednu uplatnicu od 20,50 KM – pogledaj

Druga uplatnica je:

Odluka o usvajanju konačne rang – liste primljenih kandidata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademsku 2021/2022 godinu – pogledaj

Arhiva