E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

ZBIRNI REZULTATI IZ PREDMETA MARKETING U TRGOVINI

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Uvid u rad studenti/ce mogu obaviti u utorak 24.01.2023. godine u 13,00 sati u kabinetu broj 18 kod predmetne asistentice

Predmetni profesor: R.prof.dr.sc. Beriz Čivić
Predmetna asistentica: v.ass. Nermana Mahmić Muhić, MA

Arhiva